[Freeswitch-users] Freeswitch not sending full capabilities in 200OK after noSDP reInvite

Alexey Sibyakin alex at freeswitch.com
Thu Oct 24 01:27:37 UTC 2019


Hi,

Try this one
https://freeswitch.org/confluence/display/FREESWITCH/sip_renegotiate_codec_on_reinvite
or contact sales at signalwire.com to discuss the opportunity to add some cool
new features to FreeSWITCH you may need.

Best regards,
Alex


Alex Sibyakin | Support Engineer SignalWire | 228 Hamilton Ave 3rd Floor,
Palo Alto, CA 94303 Email: alex at freeswitch.com Website:
https://www.signalwire.comOn Thu, Oct 24, 2019 at 6:06 AM Skaba Tomasz <Tomasz.Skaba at asseco.pl> wrote:

> Hi,
>
> We are struggling with an isssue related to late-offer reInvite. The
> scenario is as follows:
>
> (A) -- INVITE (SDP1) --> (Freeswitch)
>
> (A) <-- 200OK (SDP2) –  (Freeswitch)
>
> (A) –      ACK      --> (Freeswitch)
>
> (A) – INVITE (noSDP) --> (Freeswitch)
>
> (A) <-- 200OK (SDP3) –  (Freeswitch)
>
>
>
> For clarity i skipped non important messages. The important thing is that
> when Freeswitch receives noSDP reInvite it responds with last negotiated
> SDP (same codecs list) so in above scenario SDP3=SDP2. According to RFC UAS
> should send its full capabilities so i think Freeswitch should send as many
> codecs as it would send in response to initial Invite in late-offer.
>
>
>
> Moreover when Freeswitch receives an initial noSDP Invite it respond with
> it’s full capabilities which is desired behaviour.
>
>
>
> The version of Freeswitch we are using is 1.2.10 but i confirmed on newest
> version that the behaviour is the same.
>
>
>
> I would appreciate any clues and hints how to deal with this issue.
>
>
>
>
>
> Best Regards
>
>
> *Tomasz Skaba*
> Projektant
> Pion Telekomunikacji i Mediów
>
> *Asseco Poland S.A.*
> ul. Sadowa 29
> 33-100 Tarnów
> mobile: 691 996 608
>
>
> *tomasz.skaba at asseco.pl <tomasz.skaba at asseco.pl>asseco**.pl*
>
> Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów,
> tel.: +48 17 888 55 55, fax: +48 17 888 55 50, www.asseco.pl, e-mail:
> info at asseco.pl, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578, Sąd Rejonowy w
> Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:
> 0000033391. Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w
> całości.
>
> Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
> podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o
> charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie
> informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący
> jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca
> korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne
> zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej
> treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Asseco Poland S.A.
>
> This information is intended only for the person or entity to which it is
> addressed and may contain confidential and/or privileged material.
> Unauthorised use of this information by person or entity other than the
> intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake,
> please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete
> this information from any computer. Thank you. Asseco Poland S.A.
>
>
> _________________________________________________________________________
>
> The FreeSWITCH project is sponsored by SignalWire https://signalwire.com
> Enhance your FreeSWITCH install with disruptive priced SMS and PSTN
> services.
> Build your next product on our scalable cloud platform.
>
> Join our online community to chat in real time
> https://signalwire.community
>
> Professional FreeSWITCH Services
> sales at freeswitch.com
> https://freeswitch.com
>
> Official FreeSWITCH Sites
> https://freeswitch.com/oss
> https://freeswitch.org/confluence
> https://cluecon.com
>
> FreeSWITCH-users mailing list
> FreeSWITCH-users at lists.freeswitch.org
> http://lists.freeswitch.org/mailman/listinfo/freeswitch-users
> UNSUBSCRIBE:http://lists.freeswitch.org/mailman/options/freeswitch-users
> https://freeswitch.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.freeswitch.org/pipermail/freeswitch-users/attachments/20191024/712e3ae1/attachment.html>


More information about the FreeSWITCH-users mailing list