<div dir="ltr">Hi,<div><br></div><div>Try this one <a href="https://freeswitch.org/confluence/display/FREESWITCH/sip_renegotiate_codec_on_reinvite">https://freeswitch.org/confluence/display/FREESWITCH/sip_renegotiate_codec_on_reinvite</a></div><div>or contact <a href="mailto:sales@signalwire.com">sales@signalwire.com</a> to discuss the opportunity to add some cool new features to FreeSWITCH you may need.</div><div><br></div><div>Best regards,</div><div>Alex</div><div><br></div><div><br clear="all"><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:4.5pt"><font color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="1"><span style="white-space:pre-wrap">Alex Sibyakin | Support Engineer
SignalWire | 228 Hamilton Ave 3rd Floor, Palo Alto, CA 94303
Email: <a href="mailto:alex@freeswitch.com" target="_blank">alex@freeswitch.com</a>
Website: <a href="https://www.signalwire.com" target="_blank">https://www.signalwire.com</a></span></font><br></div><div dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:4.5pt"><font color="#000000" style="font-family:HelveticaNeue,"Helvetica Neue",Helvetica,Arial,"Lucida Grande",sans-serif;color:rgb(0,0,0);font-size:12.8px"><br></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Thu, Oct 24, 2019 at 6:06 AM Skaba Tomasz <<a href="mailto:Tomasz.Skaba@asseco.pl">Tomasz.Skaba@asseco.pl</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div lang="PL"><div class="gmail-m_637588532532550465WordSection1"><p class="MsoNormal">Hi,<u></u><u></u></p><p class="MsoNormal">We are struggling with an isssue related to late-offer reInvite. The scenario is as follows:<u></u><u></u></p><p class="MsoNormal">(A)  --  INVITE (SDP1) --> (Freeswitch)<u></u><u></u></p><p class="MsoNormal">(A) <-- 200OK (SDP2) –   (Freeswitch)<u></u><u></u></p><p class="MsoNormal">(A) –           ACK           --> (Freeswitch)<u></u><u></u></p><p class="MsoNormal">(A) – INVITE (noSDP) --> (Freeswitch)<u></u><u></u></p><p class="MsoNormal">(A) <-- 200OK (SDP3) –   (Freeswitch)<u></u><u></u></p><p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p><p class="MsoNormal">For clarity i skipped non important messages. The important thing is that when Freeswitch receives noSDP reInvite it responds with last negotiated SDP (same codecs list) so in above scenario SDP3=SDP2. According to RFC UAS should send its full capabilities so i think Freeswitch should send as many codecs as it would send in response to initial Invite in late-offer.<u></u><u></u></p><p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p><p class="MsoNormal">Moreover when Freeswitch receives an initial noSDP Invite it respond with it’s full capabilities which is desired behaviour.<u></u><u></u></p><p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p><p class="MsoNormal">The version of Freeswitch we are using is 1.2.10 but i confirmed on newest version that the behaviour is the same.<u></u><u></u></p><p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p><p class="MsoNormal">I would appreciate any clues and hints how to deal with this issue.<u></u><u></u></p><p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p><p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10pt;font-family:Helv,sans-serif;color:black">Best Regards<u></u><u></u></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10pt;font-family:Helv,sans-serif;color:black"><br></span><b><span style="font-size:8pt;color:black">Tomasz Skaba</span></b><span style="font-size:7pt;color:rgb(0,161,224)"><br></span><span style="font-size:8pt;color:rgb(0,161,224)">Projektant<br>Pion Telekomunikacji i Mediów</span><span style="font-size:7pt;color:black"><br><b><br></b></span><b><span style="font-size:8pt;color:black">Asseco Poland S.A.</span></b><span style="font-size:8pt;color:black"><br>ul. Sadowa 29 <br>33-100 Tarnów<br>mobile: 691 996 608<br><b><br><a href="mailto:tomasz.skaba@asseco.pl" target="_blank"><span style="color:rgb(5,99,193)">tomasz.skaba</span><span style="color:rgb(5,99,193);font-weight:normal">@asseco.pl</span></a><br>asseco</b></span><b><span style="font-size:8pt;color:rgb(0,161,224)">.pl</span></b><b><span style="font-size:7pt;color:rgb(0,161,224)"><u></u><u></u></span></b></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:6pt;color:black">Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, tel.: +48 17 888 55 55, fax: +48 17 888 55 50, <a href="http://www.asseco.pl/" target="_blank"><span style="color:rgb(5,99,193)">www.asseco.pl</span></a>, e-mail: <a href="mailto:info@asseco.pl" target="_blank"><span style="color:rgb(5,99,193)">info@asseco.pl</span></a>, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391. Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości. <br><br>Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Asseco Poland S.A.<br><br>This information is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorised use of this information by person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake, please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete this information from any computer. Thank you. Asseco Poland S.A.</span><span><u></u><u></u></span></p><p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p></div></div>_________________________________________________________________________<br>
<br>
The FreeSWITCH project is sponsored by SignalWire <a href="https://signalwire.com" rel="noreferrer" target="_blank">https://signalwire.com</a><br>
Enhance your FreeSWITCH install with disruptive priced SMS and PSTN services.<br>
Build your next product on our scalable cloud platform.<br>
<br>
Join our online community to chat in real time <a href="https://signalwire.community" rel="noreferrer" target="_blank">https://signalwire.community</a><br>
<br>
Professional FreeSWITCH Services<br>
<a href="mailto:sales@freeswitch.com" target="_blank">sales@freeswitch.com</a><br>
<a href="https://freeswitch.com" rel="noreferrer" target="_blank">https://freeswitch.com</a><br>
<br>
Official FreeSWITCH Sites<br>
<a href="https://freeswitch.com/oss" rel="noreferrer" target="_blank">https://freeswitch.com/oss</a><br>
<a href="https://freeswitch.org/confluence" rel="noreferrer" target="_blank">https://freeswitch.org/confluence</a><br>
<a href="https://cluecon.com" rel="noreferrer" target="_blank">https://cluecon.com</a><br>
<br>
FreeSWITCH-users mailing list<br>
<a href="mailto:FreeSWITCH-users@lists.freeswitch.org" target="_blank">FreeSWITCH-users@lists.freeswitch.org</a><br>
<a href="http://lists.freeswitch.org/mailman/listinfo/freeswitch-users" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.freeswitch.org/mailman/listinfo/freeswitch-users</a><br>
UNSUBSCRIBE:<a href="http://lists.freeswitch.org/mailman/options/freeswitch-users" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.freeswitch.org/mailman/options/freeswitch-users</a><br>
<a href="https://freeswitch.com" rel="noreferrer" target="_blank">https://freeswitch.com</a></blockquote></div>