[Freeswitch-users] if i were at cluecon ...

Michal Bielicki michal.bielicki at voiceworks.pl
Wed Aug 6 11:24:01 PDT 2008


It would or it will ?

On Aug 6, 2008, at 8:14 PM, Brian West wrote:

> He says yes! It would take less than a week to finalize BRI support.
>
> /b
>
> Sent from my iPhone
>
> On Aug 6, 2008, at 11:01 AM, "Wasim Baig" <wasim at convergence.pk> 
> wrote:
>
>> On Wed, Aug 6, 2008 at 3:17 AM, Patrick <freeswitch-list at puzzled.xs4all.nl 
>> > wrote:
>> Wasim Baig wrote:
>> > if i were at cluecon, i'd wish for ...
>> >
>> >        .... mod_isup (and let it use mod_wanpipe for mtp2)
>> >
>> > ... and maybe someone will listen, just maybe ...
>>
>> ISDN BRI support :)
>>
>> i'm just wondering if one can access sangoma BRI cards through 
>> mod_wanpipe ..
>>
>> nenad?
>>
>> -- 
>> wasim h. baig | principal consultant | convergence pk | +92 300 
>> 8508070
>> _______________________________________________
>> Freeswitch-users mailing list
>> Freeswitch-users at lists.freeswitch.org
>> http://lists.freeswitch.org/mailman/listinfo/freeswitch-users
>> UNSUBSCRIBE:http://lists.freeswitch.org/mailman/options/freeswitch-users
>> http://www.freeswitch.org
> _______________________________________________
> Freeswitch-users mailing list
> Freeswitch-users at lists.freeswitch.org
> http://lists.freeswitch.org/mailman/listinfo/freeswitch-users
> UNSUBSCRIBE:http://lists.freeswitch.org/mailman/options/freeswitch-users
> http://www.freeswitch.org

Michal Bielicki, COSO, Member of the Board
HaloKwadrat | ul. Polna 46/14, 00-644 Warszawa
t. +48228753290 x 203 | f. +48228753291
michal.bielicki at halokwadrat.pl | w. www.halokwadrat.pl

Knowledge & Low Prices. Guaranteed!

Halo Kwadrat Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Polnej 46/14,00-644 Warszawa
wpisana została do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla M.ST.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000153539. NIP 525-22-59-473
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN
----------------------------------------------------------------------------
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu 
będącego jej adresatem
i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zabronione 
jest przeglądanie,
przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych 
informacji, jak również
podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne 
niż zamierzony adresat.
Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o 
poinformowanie o tym nadawcy
i usunięcie jej z komputera.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.freeswitch.org/pipermail/freeswitch-users/attachments/20080806/38d701b2/attachment-0002.html 


More information about the FreeSWITCH-users mailing list