<html><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; ">It would or it will ?<div><br><div><div>On Aug 6, 2008, at 8:14 PM, Brian West wrote:</div><br class="Apple-interchange-newline"><blockquote type="cite"><div bgcolor="#FFFFFF"><div>He says yes! &nbsp;It would take less than a week to finalize BRI support.</div><div><br></div><div>/b<br><br>Sent from my iPhone</div><div><br>On Aug 6, 2008, at 11:01 AM, "Wasim Baig" &lt;<a href="mailto:wasim@convergence.pk">wasim@convergence.pk</a>> wrote:<br><br></div><div></div><blockquote type="cite"><div><div dir="ltr">On Wed, Aug 6, 2008 at 3:17 AM, Patrick <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:freeswitch-list@puzzled.xs4all.nl"></a><a href="mailto:freeswitch-list@puzzled.xs4all.nl">freeswitch-list@puzzled.xs4all.nl</a>></span> wrote:<br><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;"> <div class="Ih2E3d">Wasim Baig wrote:<br> > if i were at cluecon, i'd wish for ...<br> ><br> > &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; .... mod_isup (and let it use mod_wanpipe for mtp2)<br> ><br> > ... and maybe someone will listen, just maybe ...<br> <br> </div>ISDN BRI support :)</blockquote><div><br>i'm just wondering if one can access sangoma BRI cards through mod_wanpipe ..<br><br>nenad?<br></div></div><br>-- <br>wasim h. baig | principal consultant | convergence pk | +92 300 8508070<br> </div> </div></blockquote><blockquote type="cite"><div><span>_______________________________________________</span><br><span>Freeswitch-users mailing list</span><br><span><a href="mailto:Freeswitch-users@lists.freeswitch.org">Freeswitch-users@lists.freeswitch.org</a></span><br><span><a href="http://lists.freeswitch.org/mailman/listinfo/freeswitch-users">http://lists.freeswitch.org/mailman/listinfo/freeswitch-users</a></span><br><span>UNSUBSCRIBE:<a href="http://lists.freeswitch.org/mailman/options/freeswitch-users"></a><a href="http://lists.freeswitch.org/mailman/options/freeswitch-users">http://lists.freeswitch.org/mailman/options/freeswitch-users</a></span><br><span><a href="http://www.freeswitch.org">http://www.freeswitch.org</a></span><br></div></blockquote></div>_______________________________________________<br>Freeswitch-users mailing list<br><a href="mailto:Freeswitch-users@lists.freeswitch.org">Freeswitch-users@lists.freeswitch.org</a><br>http://lists.freeswitch.org/mailman/listinfo/freeswitch-users<br>UNSUBSCRIBE:http://lists.freeswitch.org/mailman/options/freeswitch-users<br>http://www.freeswitch.org<br></blockquote></div><br><div apple-content-edited="true"> <span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0; "><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; "><div><div>Michal Bielicki, COSO, Member of the Board<br>HaloKwadrat | ul. Polna 46/14, 00-644 Warszawa<br>t. +48228753290 x&nbsp;203 | f. +48228753291&nbsp;</div><div><a href="mailto:michal.bielicki@halokwadrat.pl">michal.bielicki@halokwadrat.pl</a>&nbsp;| w.&nbsp;<a href="http://www.halokwadrat.pl">www.halokwadrat.pl</a></div><div>&nbsp;</div><div>Knowledge &amp;&nbsp;Low Prices. Guaranteed!</div><div><br></div><div>Halo Kwadrat Sp. z o.o.<br>z siedzibą w Warszawie przy ulicy Polnej 46/14,00-644 Warszawa<br>wpisana została do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez<br>Sąd Rejonowy dla M.ST.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem<br>KRS 0000153539. NIP 525-22-59-473<br>Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN<br>----------------------------------------------------------------------------<br>Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem<br>i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zabronione jest przeglądanie,<br>przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również<br>podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat.<br>Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie o tym nadawcy<br>i usunięcie jej z komputera.</div></div></div></span> </div><br></div></body></html>