[Freeswitch-users] if i were at cluecon ...

Michael Jerris mike at jerris.com
Fri Aug 8 20:47:23 PDT 2008


It should already work with what is in opezap using boost but we have 
not done the testing on it yet. If someone has cards and a line I 
would love to hear results.

Mike

On Aug 6, 2008, at 1:24 PM, Michal Bielicki <michal.bielicki at voiceworks.pl 
 > wrote:

> It would or it will ?
>
> On Aug 6, 2008, at 8:14 PM, Brian West wrote:
>
>> He says yes! It would take less than a week to finalize BRI support.
>>
>> /b
>>
>> Sent from my iPhone
>>
>> On Aug 6, 2008, at 11:01 AM, "Wasim Baig" <wasim at convergence.pk> 
>> wrote:
>>
>>> On Wed, Aug 6, 2008 at 3:17 AM, Patrick <freeswitch-list at puzzled.xs4all.nl 
>>> > wrote:
>>> Wasim Baig wrote:
>>> > if i were at cluecon, i'd wish for ...
>>> >
>>> >        .... mod_isup (and let it use mod_wanpipe for mtp2)
>>> >
>>> > ... and maybe someone will listen, just maybe ...
>>>
>>> ISDN BRI support :)
>>>
>>> i'm just wondering if one can access sangoma BRI cards through 
>>> mod_wanpipe ..
>>>
>>> nenad?
>>>
>>> -- 
>>> wasim h. baig | principal consultant | convergence pk | +92 300 8508070
>>> _______________________________________________
>>> Freeswitch-users mailing list
>>> Freeswitch-users at lists.freeswitch.org
>>> http://lists.freeswitch.org/mailman/listinfo/freeswitch-users
>>> UNSUBSCRIBE:http://lists.freeswitch.org/mailman/options/freeswitch-users
>>> http://www.freeswitch.org
>> _______________________________________________
>> Freeswitch-users mailing list
>> Freeswitch-users at lists.freeswitch.org
>> http://lists.freeswitch.org/mailman/listinfo/freeswitch-users
>> UNSUBSCRIBE:http://lists.freeswitch.org/mailman/options/freeswitch-users
>> http://www.freeswitch.org
>
> Michal Bielicki, COSO, Member of the Board
> HaloKwadrat | ul. Polna 46/14, 00-644 Warszawa
> t. +48228753290 x 203 | f. +48228753291
> michal.bielicki at halokwadrat.pl | w. www.halokwadrat.pl
>
> Knowledge & Low Prices. Guaranteed!
>
> Halo Kwadrat Sp. z o.o.
> z siedzibą w Warszawie przy ulicy Polnej 46/14,00-644 Warszawa
> wpisana została do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
> Sąd Rejonowy dla M.ST.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Re 
> jestru Sądowego pod numerem
> KRS 0000153539. NIP 525-22-59-473
> Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN
> --- 
> --- 
> ----------------------------------------------------------------------
> Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu 
> będącego jej adresatem
> i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zabronione je 
> st przeglądanie,
> przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informa 
> cji, jak również
> podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne 
> niż zamierzony adresat.
> Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o 
> poinformowanie o tym nadawcy
> i usunięcie jej z komputera.
>
> _______________________________________________
> Freeswitch-users mailing list
> Freeswitch-users at lists.freeswitch.org
> http://lists.freeswitch.org/mailman/listinfo/freeswitch-users
> UNSUBSCRIBE:http://lists.freeswitch.org/mailman/options/freeswitch-users
> http://www.freeswitch.org
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.freeswitch.org/pipermail/freeswitch-users/attachments/20080808/2dbc8dc6/attachment-0002.html 


More information about the FreeSWITCH-users mailing list