Hi,<div><br></div><div>I&#39;m struggling with making nibblebill working.</div><div>What I&#39;ve did till now is:</div><div><br></div><div>Installed odbc:</div><div>* libmyodbc</div><div>* libodbc1</div><div>* odbcinst</div>

<div>* odbcinst1debian2</div><div>* unixodbc</div><div>* unixodbc-dev</div><div><br></div><div>compile freeswitch using</div><div><br></div><div><pre style="padding:1em;border:1px dashed rgb(47,111,171);background-color:rgb(249,249,249);line-height:1.1em">

./configure --enable-core-odbc-support
 make; make install</pre></div><div><br></div><div>My spidermonkey.conf file has:</div><div><br></div><div><div>&lt;configuration name=&quot;spidermonkey.conf&quot; description=&quot;Spider Monkey JavaScript Plug-Ins&quot;&gt;</div>

<div>  &lt;modules&gt;</div><div> &lt;!--   &lt;load module=&quot;mod_spidermonkey_teletone&quot;/&gt; --&gt;</div><div> &lt;load module=&quot;mod_spidermonkey_core_db&quot;/&gt;</div><div> &lt;load module=&quot;mod_spidermonkey_socket&quot;/&gt;</div>

<div> &lt;load module=&quot;mod_spidermonkey_odbc&quot;/&gt;</div><div>  &lt;/modules&gt;</div><div>&lt;/configuration&gt;</div></div><div><br></div><div><br></div><div>My odbc.ini:</div><div><br></div><div><div>[nibblebill1]</div>

<div>Driver          = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libmyodbc.so</div><div>SERVER          = callcenter</div><div>PORT            = 3306</div><div>DATABASE        = nibblebill1</div><div>OPTION  = 67108864</div><div>USER            = nibblebill1</div>

<div>PASSWORD        = XXXXXXX</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>ldd /usr/local/freeswitch/mod/mod_spidermonkey_odbc.so</div><div>        linux-vdso.so.1 =&gt;  (0x00007fffbd7ff000)</div>

<div>        libfreeswitch.so.1 =&gt; /usr/local/freeswitch/lib/libfreeswitch.so.1 (0x00007f2f193ee000)</div><div>        libjs.so.1 =&gt; /usr/local/freeswitch/lib/libjs.so.1 (0x00007f2f19120000)</div><div>        libnspr4.so =&gt; /usr/local/freeswitch/lib/libnspr4.so (0x00007f2f18eef000)</div>

<div>        libodbc.so.1 =&gt; /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libodbc.so.1 (0x00007f2f18c82000)</div><div>        libpthread.so.0 =&gt; /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f2f18a65000)</div><div>        libc.so.6 =&gt; /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f2f186a5000)</div>

<div>        libdl.so.2 =&gt; /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f2f184a1000)</div><div>        libcrypt.so.1 =&gt; /lib/x86_64-linux-gnu/libcrypt.so.1 (0x00007f2f18268000)</div><div>        librt.so.1 =&gt; /lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1 (0x00007f2f1805f000)</div>

<div>        libssl.so.1.0.0 =&gt; /lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.0.0 (0x00007f2f17e03000)</div><div>        libcrypto.so.1.0.0 =&gt; /lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.0.0 (0x00007f2f17a3b000)</div><div>        libtinfo.so.5 =&gt; /lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.5 (0x00007f2f17813000)</div>

<div>        libstdc++.so.6 =&gt; /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0x00007f2f17513000)</div><div>        libm.so.6 =&gt; /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f2f17217000)</div><div>        libgcc_s.so.1 =&gt; /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0x00007f2f17000000)</div>

<div>        libltdl.so.7 =&gt; /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libltdl.so.7 (0x00007f2f16df6000)</div><div>        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f2f19a48000)</div><div>        libz.so.1 =&gt; /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007f2f16bde000)</div>

</div><div><br></div><div><br clear="all"><div>FreeSWITCH (Version 1.2.6 git a424765 2013-01-04 15:45:59Z)</div><div><br></div><div>When I try to run<b> load mod_spidermonkey_odbc</b> I get:</div><div><br></div><div><font face="monospace" style="font-size:12px">[CRIT] switch_loadable_module.c:1330 Error Loading module /usr/local/freeswitch/mod/mod_spidermonkey_odbc.so </font><br style="font-size:12px">

<font face="monospace" style="font-size:12px">**/usr/local/freeswitch/mod/mod_spidermonkey_odbc.so: undefined symbol: mod_spidermonkey_odbc_module_interface** </font></div><div><br></div><div><b>load mod_nibblebill:</b></div>

<div><br></div><div><div>2013-02-26 21:46:40.116678 [ERR] switch_odbc.c:365 STATE: IM002 CODE 0 ERROR: [unixODBC][Driver Manager]Data source name not found, and no default driver specified</div><div><br></div><div>2013-02-26 21:46:40.116678 [CRIT] mod_nibblebill.c:220 Cannot connect to ODBC driver/database odbc://callcenter (user: nibblebill1 / pass XXXXX)!</div>

<div>2013-02-26 21:46:40.116678 [CONSOLE] switch_loadable_module.c:1348 Successfully Loaded [mod_nibblebill]</div></div><div><br></div><div><br></div><div>Also from time to time in logs I&#39;ve see:</div><div><br></div>
<div>
<span style="color:rgb(255,0,0);font-family:monospace;font-size:12px;background-color:rgb(0,0,0)">[ERR] switch_odbc.c:365 STATE: IM002 CODE 0 ERROR: [unixODBC][Driver Manager]Data source name not found, and no default driver specified </span></div>

<div><br></div><div>Will you be able to help with this issue ?</div><div>Thank you.</div>-- <br>Regards.<br>Tomasz
</div>